1. Verpleegkundige Staf Rijnstate (VSR)

Verpleegkundige zeggenschap en beroepsontwikkeling

Bij Rijnstate hebben verpleegkundigen inspraak in het beleid en hun beroepsontwikkeling. Via de Verpleegkundige Staf Rijnstate (VSR) zetten verpleegkundigen bij Rijnstate hun professionele zeggenschap effectief in. Op individueel niveau, in het team én in de organisatie. Samen werken zij gericht aan het verbeteren van verpleegkundige zorg en aan vakinhoudelijke ontwikkeling.

De VSR vertegenwoordigt de verpleegkundige beroepsgroep in Rijnstate; van helpenden en verzorgenden tot verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. De VSR heeft als doel om de verpleegkundige beroepsontwikkeling en zeggenschap binnen Rijnstate vorm te geven en te versterken. Het verpleegkundige aspect van de zorg weegt immers even zwaar als de medische en bedrijfsmatige kant. Dat geldt zowel op bestuurlijk niveau als op afdelings- en patiëntniveau, waar artsen en verpleegkundigen gelijkwaardig samenwerken met ondersteuning van leidinggevenden. De Verpleegkundige Staf heeft een formele positie in beleidsontwikkeling en (strategische) besluitvorming in Rijnstate. Verpleegkundige kennis en ontwikkelingen deelt de VSR binnen Rijnstate in de interne nieuwsbrief Nurses Included. 

Onze uitgangspunten:

  • Verpleegkundigen nemen de verantwoordelijkheid voor het verpleegkundige aandeel in besturen en verbeteren van patiëntenzorg.
  • De verpleegkundige zeggenschap is op alle niveaus in de organisatie goed georganiseerd.
  • Verpleegkundigen nemen verantwoordelijkheid voor de eigen beroepsontwikkeling

 

Structuur en samenstelling

De Verpleegkundige Staf Rijnstate is als volgt ingedeeld:

  • Drie Verpleegkundige Kerngroepen richten zich op beleid, projecten en vraagstukken op de thema’s: Kwaliteit & Veiligheid, Opleiden & Ontwikkelen en Onderzoek & Innovatie.
  • Het Verpleegkundig Platform bespreekt verpleegkundig inhoudelijke zaken, geeft advies aan het Verpleegkundig Bestuur en deelt best practices. Het streven is dat elke afdeling twee vertegenwoordigers heeft in het verpleegkundig platform
    Verpleegkundigen bij Rijnstate kunnen met ideeën en vragen altijd terecht bij het platformlid van hun eigen afdeling.
  • De Vakgroep Verpleegkundig Specialisten geeft het Verpleegkundig Bestuur input op beleidszaken die de verpleegkundig specialisten betreffen.
  • Het Verpleegkundig Bestuur heeft een coördinerende en (mede)richtinggevende rol. Zij zorgt namens de VSR voor afstemming met de Raad van Bestuur, de lijn en de medische staf.

 Volg de VSR op social media: LinkedIn / Facebook / Instagram / Twitter/X / YouTube

Vacatures

Vind jouw nieuwe baan bij Rijnstate!

Kom jij werken als verpleegkundige bij Rijnstate? Ontdek jouw mogelijkheden!
Verpleegkunde

werkenbijrijnstate.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. Je blijft anoniem. Meer informatie lees je in onze privacyverklaring.