1. Gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken

Werken in een ziekenhuis brengt risico’s met zich mee. Wij doen er alles aan om onze werkomgeving gezond en veilig te houden. Er zijn verschillende voorzieningen en commissies om de veiligheid van medewerkers te garanderen. Ook bieden we diverse mogelijkheden om jouw gezondheid en welzijn te bevorderen.

Fit en gezond

Om lekker te werken, is het belangrijk dat jij je fit en gezond voelt. Vanuit Rijnstate ondersteunen we jou hier graag bij met een uitgebreid aanbod van activiteiten, workshops, trainingen en tips voor jouw lichamelijke en mentale welzijn. Om te voorkomen dat je ziek wordt en om jou te helpen met herstellen als je ziek bent geweest.

Fysieke belasting

Werken in de zorg kan fysiek zwaar zijn. Daarom zijn er op elke afdeling verschillende hulpmiddelen beschikbaar, zoals tilhulpmiddelen. Zit je voor je werk veel achter een computer? Dan bieden we jou, waar dat nodig is, ergonomische hulpmiddelen of ondersteuning en advies van een ergocoach. Onze arboadviseurs kijken graag met jou naar de mogelijkheden.

Veilig voelen

We vinden het belangrijk dat jij je bij Rijnstate veilig voelt. We bieden preventief trainingen aan waarmee je leert omgaan met agressie en over sociale veiligheid. Krijg je onverhoopt tijdens je werk te maken met een schokkende gebeurtenis, agressie of ongewenst gedrag? Dan kun je bij je leidinggevende terecht. Of bij een van de vertrouwenspersonen van Rijnstate. Deskundige hulp is ook beschikbaar, zoals een bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker of geestelijk verzorger.

Discriminatie, ongewenst gedrag of pesten op de werkvloer accepteren we niet. Wanneer er naast ondersteuning ook actie nodig is, kun je terecht bij ons Meldpunt Agressieve Gebeurtenissen en de Commissie Ongewenst Gedrag.

Ziekte en mobiliteit

Bij ziekte van onze medewerkers werken wij volgens de Wet verbetering poortwachter. We besteden veel aandacht aan het voorkomen van verzuim en het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Wanneer je toch langdurig ziek wordt, doen we ons uiterste best om jou te helpen. We werken samen aan jouw herstel en jouw terugkeer in het arbeidsproces. Bij voorkeur in je huidige functie. Als je dit niet meer kunt of wilt, ondersteunen we jou bij de overstap naar een andere functie. Dit doen we onder meer met sollicitatietrainingen, individuele begeleiding en bemiddeling.

Praktische veiligheid

We werken met strikte voorschriften en protocollen, om blootstelling aan infecties en chemische en gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te beperken of te voorkomen.
We willen jou gezond houden, maar ook het risico op het overbrengen van infecties op elkaar of patiënten zo veel mogelijk beperken. Daarom zijn er voor het werk op sommige afdelingen aanvullende vaccinaties vereist. Deze benodigde inentingen organiseren wij voor jou. Daarnaast bieden we alle medewerkers van Rijnstate ieder jaar de mogelijkheid om zich te laten inenten tegen griep en COVID-19.

Onze bedrijfshulpverlening is zo opgezet dat op de verschillende locaties altijd hulp kan worden geboden als dat nodig is. Ook buiten de normale dagdiensten. In geval van een interne calamiteit werken we volgens het Bedrijfsnoodplan. Als onze hulp wordt ingeschakeld bij calamiteiten in de regio, werken we met samen met de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio).

werkenbijrijnstate.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. Je blijft anoniem. Meer informatie lees je in onze privacyverklaring.