1. Privacyverklaring

Privacyverklaring voor werknemers, personeel niet in loondienst en sollicitanten van Rijnstate

Als werknemer, personeelslid niet in loondienst of als sollicitant deel je allerlei persoonsgegevens met ons. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Deze persoonsgegevens kunnen vervolgens door ons worden ‘verwerkt’. ‘Verwerken’ is een begrip uit de wet en je kunt daarbij denken aan het ontvangen en opslaan van de gegevens, maar ook aan het aanpassen, doorsturen of verwijderen ervan. Voor het verwerken van persoonsgegevens moet altijd een goede reden zijn.

Privacy is bij het verwerken van persoonsgegevens erg belangrijk en als Rijnstate gaan wij dan ook zorgvuldig met al deze gegevens en het verwerken ervan om. In deze verklaring lees je meer over hoe wij dat doen.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij de persoonsgegevens rechtstreeks van jou: als je bij ons in dienst treedt, door ons wordt ingehuurd, of op een andere manier werkzaamheden verricht voor ons (stagiairs, uitzendkrachten, gedetacheerden, vrijwilligers, consultants, ZZP’ers, co-assistenten, leerlingen). Ook als je solliciteert verstrek je zelf een aantal gevraagde gegevens aan ons. Denk daarbij aan je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook aan je cv.

Daarnaast worden er natuurlijk ook tijdens je loopbaan allerlei gegevens vastgelegd: van salarisgegevens en verlofregistraties, tot gespreksverslagen en correspondentie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een ‘rechtsgrond’ bestaat die in de wet staat. De persoonsgegevens in het overzicht hieronder die wij verwerken als je bij ons solliciteert, of komt werken, vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • vanwege een wettelijke verplichting;
 • met jouw toestemming; of
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.

Welke gegevens verwerken we zoal?

Als je bij ons solliciteert:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats);
 • geboortedatum en geboorteplaats;
 • geslacht;
 • nationaliteit;
 • burgerlijke staat;
 • telefoonnummer en e-mailadres;
 • curriculum vitae (cv);
 • motivatiebrief;
 • overzicht opleidingen, cursussen en trainingen;
 • foto (vrijwillig, zonder dat het consequenties heeft als je dat niet doet).

Aanvullend als je bij ons in dienst komt:

 • kopie geldig legitimatiebewijs;
 • Burger Service Nummer (BSN);
 • bankrekeningnummer;
 • Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG);
 • eventuele voor de functie noodzakelijke registraties;
 • eventuele werkvergunning;
 • foto (voor de identiteitspas);
 • overige gegevens die nodig zijn voor onze personeels-, salaris- en verzuim- en verlofadministratie, waaronder ook correspondentie en gespreksverslagen.

Waarom verwerken we deze gegevens?

 • om je sollicitatie te kunnen verwerken en je gegevens te delen met de vacaturehouder;
 • om een werkgever- werknemerrelatie met je te kunnen aangaan;
 • om een overeenkomst met jou te kunnen sluiten en uitvoeren;
 • om je identiteit vast te stellen voor de Belastingdienst;
 • om je salaris uit te kunnen betalen;
 • om een relevante personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en salarisadministratie bij te houden;
 • om de (patiënt)veiligheid te waarborgen;
 • om te zorgen voor een goede beveiliging (toegangsbeheer / autorisatie ruimtes en systemen);
 • om je een eigen account te kunnen aanbieden in onze digitale werkomgeving;
 • om onze re-integratieverplichtingen na te komen;
 • om onze overige wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Uitgangspunt is dat we jouw gegevens niet met anderen delen. Dat doen we alleen als daar een goede reden of zelfs een verplichting voor is. Zo verstrekken wij bepaalde gegevens aan het pensioenfonds PFZW om je pensioen te kunnen regelen en ontvangen de Belastingdienst en het UWV gegevens van ons op basis van een wettelijke verplichting. Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf ook verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de privacy wetgeving.

Soms verstrekken we gegevens aan een derde partij die jouw persoonsgegevens verwerkt in opdracht van Rijnstate. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de leverancier van het personeelsinformatiesysteem of de organisatie die voor ons het eigenrisicodragerschap voor arbeidsongeschiktheid uitvoert. Met die bedrijven sluiten wij dan een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de privacy wetgeving.

Wij delen geen persoonsgegevens met partijen die buiten de EU zijn gevestigd, of gegevens buiten de EU opslaan.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of er op grond van bepaalde regels een maximale bewaartermijn geldt, dan houden wij die termijnen aan.

Hoe lang dat precies is, verschilt: Van een paar maanden tot vele jaren. Een afgewezen sollicitatie verwijderen we na vier weken (als wij in de toekomst opnieuw contact met je willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om jouw persoonsgegevens langer, voor maximaal één jaar, op te mogen slaan). Een salarisdossier verwijderen we op grond van de wet pas zeven jaar nadat de arbeidsovereenkomst is beëindigd en de kopie van het ID-bewijs moeten wij voor de Belastingdienst tot vijf jaar na einde dienstverband bewaren.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij beveiligen je persoonsgegevens op verschillende manieren, om ervoor te zorgen dat je gegevens bij ons veilig zijn en blijven. Dat doen wij bijvoorbeeld door de toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken, je account te beveiligen, gebruik te maken van veilige communicatiekanalen en netwerkbeveiliging. Ook geldt voor al onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht en mag alleen geautoriseerd personeel jouw gegevens inzien en verwerken. Verder maken wij afspraken over goede beveiliging met partijen die voor ons gegevens van jou verwerken. Binnen Rijnstate kennen we bovendien een Functionaris Gegevensbescherming en een Privacy Officer die zich onder andere bezig houden met het bewaken van de privacy van al onze medewerkers.

Als je vragen hebt over de beveiliging van je persoonsgegevens of als je misbruik ervan vermoedt, neem dan contact met ons op via privacy@rijnstate.nl.

Je gegevens inzien en aanpassen

Je kunt de persoonsgegevens die wij van je verwerken inzien. Je hebt daarnaast het recht om jouw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kun je onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken jouw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Is een van deze punten op jou van toepassing, maak dit dan kenbaar door een e-mail te sturen naar privacy@rijnstate.nl. Wij zullen in zo’n geval beoordelen of we op grond van de wet aan jouw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet, of smartphone.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Rijnstate gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.

Analytische cookies van Google Analytics worden gebruikt om inzicht te krijgen in hoe www.werkenbijrijnstate.nl wordt gebruikt. Met deze inzichten kunnen we de website verbeteren. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Zo wordt je IP-adres nadrukkelijk anoniem gemaakt. Daarnaast heeft Rijnstate een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten waarin o.a. afspraken zijn gemaakt over een passend beschermingsniveau voor de verwerking van gegevens.

Voor het gebruik van deze functionele en analytische cookies is je toestemming niet vereist. Via de instellingen van je internetbrowser heb je echter de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over cookies.

Contact met ons opnemen over privacy

Als je meer wilt weten of vragen of klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via: privacy@rijnstate.nl of Rijnstate, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 9555, 6800 TA Arnhem.

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen, raden wij je aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website en het intranet. Als wij jouw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij jou daar vooraf actief over informeren.

Dit is de privacyverklaring van Stichting Rijnstate Ziekenhuis ('Rijnstate') voor werknemers, personeel niet in loondienst en sollicitanten. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 januari 2022.

werkenbijrijnstate.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. Je blijft anoniem. Meer informatie lees je in onze privacyverklaring.