Onze ambities

Rijnstate is een ziekenhuis met veel ambities. En in een continu veranderend zorglandschap onderzoeken we hoe we deze ambities zo goed mogelijk kunnen invullen. Voor de komende jaren hebben we onze ambities op vier verschillende thema’s geformuleerd.

Waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg (WGZ) gaat over de beste zorg voor de patiënt. Zorg die echt helpt. Zorg die meer 'waarde' oplevert voor de patiënt. We gebruiken uitkomsten en ervaringen van patiënten om te leren en te verbeteren. Concreet doen we de dingen die waarde toevoegen voor de patiënt zo goed mogelijk en dat wat geen waarde toevoegt, doen we niet. We doen dit vanuit verbinding en in samenwerking met de patiënt. De centrale vraag waar onze zorgverlening om draait is dus: wat voegt waarde toe voor de patiënt, tegen acceptabele kosten?

Zorg samen met en rondom de patiënt

Onze zorg geven wij vorm samen met de patiënt. We betrekken patiënten actief, zodat we de zorg beter kunnen afstemmen op hun wensen en behoeften. We noemen dit patiëntparticipatie. We luisteren naar de stem van de patiënt in de spreekkamer (Samen Beslissen), maar ook bij het beoordelen en vastleggen van uitkomsten van zorg en het inrichten van zorgketens. In een zorgketen werken zorgverleners van verschillende specialismen samen in de zorg voor een specifieke patiëntengroep. Samen kijken ze hoe zij het totale zorgproces kunnen verbeteren. Hierbij is de stem van de patiënt van grote waarde. Daarnaast willen we de juiste zorg op de juiste plek verlenen: van intensieve zorg in het ziekenhuis tot begeleiding op afstand van patiënten die thuis verblijven.

Zorg voor elkaar

We willen dat onze medewerkers prettig en in goede gezondheid kunnen werken. Daarom ondersteunen wij hen bij de zorg voor zichzelf, met aandacht voor hun vitaliteit en welzijn. Daarnaast bieden we hen ontwikkelmogelijkheden en ruimte om zelf de regie te nemen in hun werk. Samen zetten we ons in voor een werkomgeving gericht op ontwikkeling, leiderschap en zeggenschap op alle vlakken en niveaus. Dit doen we op basis van respect, waardering en verbinding. We werken met elkaar als professionals, collega’s en als mensen. Vooroplopen in zorg doen we samen. Nu en in de toekomst.

Zorg voor het ziekenhuis en de maatschappij

We zijn verantwoordelijk voor de acute en complexe zorg voor 1 miljoen inwoners in ons verzorgingsgebied. We richten onze organisatie en processen zo efficiënt en duurzaam mogelijk in. Aan de andere kant willen we bijdragen aan een gezonde leefomgeving en de bescherming van klimaat en milieu. We verminderen energieverbruik en CO2-uitstoot en investeren tegelijkertijd op diverse manieren in verduurzaming van ons vastgoed en van processen in de zorg. Bijvoorbeeld met Green Teams, duurzame inkoop en, waar mogelijk, door hergebruik van materialen.

werkenbijrijnstate.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. Je blijft anoniem. Meer informatie lees je in onze privacyverklaring.