1. Aantrekkelijke werk- en leeromgeving

Aantrekkelijke werk- en leeromgeving

Om onze medewerkers te binden en te blijven boeien, investeren we in ze. We bieden iedereen ruimte voor ontwikkeling, opleiding en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Ook hebben we bij Rijnstate aandacht voor duurzame inzetbaarheid. We pakken nieuwe initiatieven op om het werk anders in te richten en daarmee de balans tussen werk en privé te verbeteren. Zo krijgen medewerkers meer regie over hun eigen werkrooster. Ook willen we meer soorten dienstverbanden bieden en meer flexibiliteit in de lengte van diensten. Medewerkers en leidinggevenden krijgen hiervoor de middelen om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid keuzes te maken.

We stellen bovendien minder opleidingen verplicht. Medewerkers krijgen de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en de vrijheid om zelf hun opleiding hier op af te stemmen. Door de vele innovaties in de zorg zijn er andere vaardigheden nodig. We brengen in beeld wat de zorgberoepen in de toekomst nodig hebben en hoe we onze medewerkers kunnen opleiden om ze hier goed op voor te bereiden.

Gastvrije Zorg met Ziel

Patiënten verwachten terecht van ons dat we zorg van topklinische kwaliteit leveren. Maar onze zorg moet ook gastvrij zijn, op de persoon gericht. Zorg die op een menselijke en betrokken manier met aandacht en respect wordt verleend. Dat is voor de patiënt vaak net zo belangrijk als de medisch inhoudelijke kwaliteit van zorg. Met het programma Gastvrije Zorg met Ziel willen we de menselijke zorg versterken. De medewerkers, en vooral de verpleegkundigen, zijn hierbij heel belangrijk. Zij staan namelijk in direct contact met de patiënt en de familie.

Rijnstate biedt een groot aantal scholingsmogelijkheden om de mensgerichte, gastvrije zorg te verbeteren. Ook in onze bouwkundige aanpassingen en andere services houden we hier rekening mee. Zo verbeteren we de toegang tot al onze locaties door het aanbieden van een ophaal- en parkeerservice. Ook komt er een duidelijke bewegwijzering en één duidelijk aanspreekpunt in onze centrale hal.

Verlaging van de werkdruk

De werkdruk in het ziekenhuis blijft hoog. Hier willen we wat aan doen door de administratieve lasten te verlichten. Op de verpleegafdelingen doen we dat met het project Ont-regel Rijnstate. Daarmee verminderen we de registratielast van onder andere niet-relevante indicatoren. Daarnaast heroverwegen we deelname aan accreditaties en worden dubbele registraties geschrapt. Ook kijken we naar het flexibel inzetten van de medewerkers op meerdere plekken, als de zorgbehoefte daarom vraagt bij bijvoorbeeld een griepepidemie. Verder worden de administratieve processen vereenvoudigd en gedigitaliseerd in HiX en vanuit de ondersteunende diensten, zoals HR en het Facilitair Bedrijf.

Opleiden voor de toekomst

Er is veel aandacht voor opleiden en onderzoek in ons ziekenhuis. Medewerkers worden gestimuleerd om zichzelf en de zorg te blijven ontwikkelen. Door alle veranderingen in de zorg wordt samenwerken steeds belangrijker. Het is daarom belangrijk dat professionals over de grenzen van hun eigen discipline kunnen kijken. Dit vraagt een andere manier van leren en opleiden.

Bij de medische vervolgopleidingen worden zowel de bachelor- als de masterfase van de opleiding Geneeskunde vernieuwd. Hierbij staat een eerder en intensiever contact met patiënten centraal. De ontwikkeling van de medische specialistische opleiding met verbreding van de vereiste deskundigheid gaat door. Een goede arts moet echter niet alleen expert en wetenschapper zijn, maar moet bijvoorbeeld ook kunnen communiceren, samenwerken en organiseren. Ook is er een intensieve samenwerking binnen het regionaal opleidingsnetwerk OOR-ON nodig. Opleiders moeten samen optrekken bij de invulling van de opleiding van de individuele arts-assistenten in opleiding (AIOS). Rijnstate wil voor de AIOS meer opleidingsbudget creëren, zodat zij ruimte krijgen om de individualisering van de opleiding meer inhoud te geven.

Verpleegkundigen

Om te voorzien in de toekomstige personeelsbehoefte bieden we zoveel mogelijk stageplekken voor verpleegkundigen aan. Ook leiden we zoveel mogelijk medewerkers op voor onder andere SEH-, IC-, CCU-, kinder- en oncologieverpleegkundige, OK-assistent, anesthesiemedewerker en radiodiagnostisch laborant.

Daarbij verandert het vak van verpleegkundige. In het BIG-register wordt vanaf 2020 onderscheid gemaakt tussen de verpleegkundige en regieverpleegkundige. Binnen het project Verpleegkundige van Morgen vindt de ontwikkeling van het vak plaats in de ontwikkeltuinen. De impact van deze verandering is groot. Van de verpleegkundige wordt steeds meer verwacht dat hij of zij zelfstandig handelt, klinisch redeneert, patiëntgericht samenwerkt en zich continu ontwikkelt.

Ons doel is om in de toekomst te komen tot een gelijke verdeling tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Zij gaan in teams samenwerken in de functie van verpleegkundige en regieverpleegkundige. Hoe we dit precies gaan inrichten, wordt nu onderzocht in de zogenaamde ontwikkeltuinen.

Goed werkgeverschap

Om onze huidige medewerkers te binden en blijven boeien en nieuwe medewerkers aan te trekken, investeren we de komende jaren extra in goed werkgeverschap. Rijnstate moet een aantrekkelijke werkplek zijn en blijven.

werkenbijrijnstate.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. Je blijft anoniem. Meer informatie lees je in onze privacyverklaring.