1. Ondernemingsraad en commissies

Ondernemingsraad en commissies

Wij zetten ons in voor een prettig werkklimaat. Om inzicht te krijgen in verbeterpunten is de mening van onze medewerkers erg belangrijk. Medewerkers kunnen actief invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie of hun eigen werksituatie. Dit kan onder andere via de ondernemingsraad, verschillende meldpunten en gespecialiseerde commissies.

Ondernemingsraad

Wij hebben een actieve ondernemingsraad (OR) die namens de medewerkers overlegt met het bestuur van Rijnstate over beleid en belangen. De OR bestaat uit medewerkers vanuit de hele organisatie. Medewerkers met een zorgfunctie en medewerkers vanuit ondersteunende functies. Ook zijn er commissies die zich richten op een specifiek aandachtsgebied, bijvoorbeeld financiën, communicatie, personeelsbeleid en Arbo. Deze commissies en de OR vertegenwoordigen samen alle medewerkers van Rijnstate en vormen zo de stem van de medewerkers.

Verpleegkundige Staf Rijnstate

De Verpleegkundige Staf Rijnstate (VSR) bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden van Rijnstate. De VSR geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over patiëntenzorg en het werk van verpleegkundigen en verzorgenden in het ziekenhuis.

BIG-commissie

De BIG-commissie van Rijnstate houdt zich bezig met advisering, toetsing en beleidsvoorbereiding rondom de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het organisatiebeleid rondom de Wet BIG is vastgelegd in de uitvoeringsregeling BIG.

Veilig Incidenten Melden

Het is erg belangrijk dat iedereen aan de hand van protocollen en voorschriften veilig en zorgvuldig werkt. Wij vragen al onze medewerkers oplettend en zorgvuldig te zijn bij alle handelingen en elkaar hierin te motiveren. Als er toch een incident gebeurt of bijna gebeurt, ben je verplicht hier melding van te maken bij het meldpunt Veilig Incidenten Melden (VIM).

Meldpunt Agressieve Gebeurtenissen

Het Meldpunt Agressieve Gebeurtenissen (MAG) registreert agressieve gebeurtenissen. Deze informatie geeft ons meer inzicht in de factoren die een rol spelen bij agressieve gebeurtenissen. Zo kunnen we maatregelen nemen of training en voorlichting geven.

Commissie Ongewenst Gedrag

Wij staan geen intimiderende omgangsvormen tussen collega’s toe. Wie geconfronteerd wordt met pesterijen, agressie of ongewenste intimiteiten kan terecht bij een vertrouwenspersoon van Rijnstate en kan eventueel een klacht indienen bij de Commissie Ongewenst Gedrag (COG).

werkenbijrijnstate.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. Je blijft anoniem. Meer informatie lees je in onze privacyverklaring.