1. Gezondheid en veiligheid

Gezondheid en veiligheid

Op het gebied van veiligheid en gezondheid doen wij er alles aan om goed te zorgen voor onze medewerkers. Dat zie je onder andere terug in kwalitatief hoogwaardige zorg, een prettig werkklimaat en optimaal beschermende veiligheidsmaatregelen.

Infecties

Werken in een ziekenhuis brengt risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld het oplopen van infecties of het overbrengen van infecties op patiënten. De ziekenhuisbacterie MRSA, Covid-19, tuberculose, hepatitis B, Aids/HIV, griep, herpes simplex (koortslip) en huidklachten vormen een risico. Om besmettingsrisico’s te vermijden, werken we met voorschriften en protocollen. Daarnaast mogen onze medewerkers zich ieder jaar gratis laten inenten tegen griep.

Chemische stoffen

Om blootstelling aan chemische stoffen zo veel mogelijk te beperken of te voorkomen, zijn er een aantal regels. Zo moeten gevaarlijke chemische stoffen en farmaceutica zo veel mogelijk vervangen worden door minder gevaarlijke stoffen. Daarnaast geldt voor straling en nucleaire elementen een zeer strenge regelgeving. Er zijn verschillende voorzieningen en commissies om de veiligheid van medewerkers te garanderen.

Fysieke belasting

Op het gebied van fysieke belasting doen we veel aan preventie. Werken in de zorg brengt namelijk fysieke risico's met zich mee en voorkomen is beter dan genezen. Er zijn daarom verschillende hulpmiddelen beschikbaar, zoals tilhulpmiddelen. Fysieke belasting geldt niet alleen voor medewerkers die met patiënten werken, maar ook voor medewerkers die tijdens hun werk veel achter een computer zitten. Deze medewerkers kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met een ergocoach.

Agressie en ongewenst gedrag

Als medewerkers tijdens het werk te maken hebben gehad met agressie of ongewenst gedrag, bieden we hen steun. Dit doen we bijvoorbeeld door ondersteuning van een vertrouwenspersoon, trainingen ‘omgaan met agressie’ en het Meldpunt Agressieve Gebeurtenissen. Discriminatie of pesten op de werkvloer accepteren we niet. Medewerkers die hier toch mee te maken krijgen, kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht en kunnen als het nodig is een melding maken bij de Commissie Ongewenst Gedrag.

Bij het meemaken van een schokkende gebeurtenis op het werk, kunnen medewerkers voor ondersteuning terecht bij hun eigen leidinggevende, de bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschappelijk werker of als het nodig is bij een andere deskundige.

Roken

Sinds 1 januari 2020 is Rijnstate helemaal rookvrij. Dit betekent dat er niet meer gerookt mag worden op het hele ziekenhuisterrein. Zowel binnen als buiten. Dit geldt op alle locaties voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Hiermee dragen we bij aan het creëren van een Rookvrije Generatie. 

Ziekteverzuim

Ons ziekteverzuimbeleid voldoet aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. Voorkomen van verzuim en verbetering van arbeidsomstandigheden krijgen steeds meer aandacht. Voor medewerkers die langdurig ziek zijn doen we ons best om toe te werken naar een terugkeer in het arbeidsproces.

Loopbaan en mobiliteit

Zelfreflectie en ontwikkeling kenmerken onze medewerkers. Met de regeling ‘Loopbaan en Mobiliteit’ bieden we mogelijkheden voor loopbaanbegeleiding en mobiliteit. Zo zijn er sollicitatietrainingen, individuele begeleiding en bemiddeling.

Fitplein

Binnen Rijnstate hebben we het Fitplein. Daar vind je allerlei activiteiten, workshops en tips om gezond(er) te werken en te leven.

Bedrijfshulpverlening

Onze bedrijfshulpverlening is zo opgezet dat op de verschillende locaties altijd hulp kan worden geboden als dat nodig is. Ook buiten de normale dagdiensten.

Noodplannen

We hebben twee noodplannen voor calamiteiten. Het Bedrijfsnoodplan is voor interne calamiteiten. Als onze hulp wordt ingeschakeld bij calamiteiten in de regio, werken we met de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio).

werkenbijrijnstate.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. Je blijft anoniem. Meer informatie lees je in onze privacyverklaring.