1. Vakantiegeld en eindejaarsuitkering

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering

Hoogte vakantiegeld  

Eénmaal per jaar in de maand mei ontvang je het vakantiegeld. De hoogte van het vakantiegeld is 8,33% van het (bruto) jaarsalaris. Bij de berekening wordt het zogenaamde opbouwsysteem gehanteerd: dit betekent dat je maandelijks 8,33% opbouwt van het salaris dat je die maand ontvangt. In de maand mei ontvang je over de voorgaande maanden juni tot en met mei het opgebouwde vakantiegeld.

Onder salaris verstaat de cao: het voor jou geldende bruto maandsalaris, exclusief de vergoedingen zoals een overwerktoeslag, onregelmatigheidstoeslag, waarnemingstoeslag etc.

Hoogte eindejaarsuitkering
In de maand december ontvang je jaarlijks de eindejaarsuitkering. De hoogte van de eindejaarsuitkering wordt berekend als een percentage van het (bruto) jaarsalaris. Dit percentage is 8,33% van het, in het betreffende kalenderjaar verdiende salaris. Indien je voor de uitkeringsdatum uit dienst gaat, wordt de eindejaarsuitkering uitbetaald bij het einde van jouw dienstverband en berekend over het verdiende salaris in het afgelopen kalenderjaar tot de uitdiensttredingsdatum.

Onder salaris verstaat de cao het voor jou geldende bruto maandsalaris, exclusief de vergoedingen zoals een overwerktoeslag, onregelmatigheidstoeslag, waarnemingstoeslag etc. De hoogte van de eindejaarsuitkering bedraagt dus: 8,33% van 12 maal het op 1 december geldende 'kale' bruto maandsalaris.

werkenbijrijnstate.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. Je blijft anoniem. Meer informatie lees je in onze privacyverklaring.