1. Vakantie-, PLB en compensatie –uren voor doordeweekse feestdagen

Vakantie-, PLB en compensatie –uren voor doordeweekse feestdagen

Als medewerker van Rijnstate bouw je vakantie-uren en PLB-uren op. Vakantie-uren zijn uren waar je jaarlijks recht op hebt om bijvoorbeeld een dag vrij te zijn of om op vakantie gaan. PLB staat voor persoonlijk levensfasebudget. PLB-uren zijn bovenwettelijke verlofuren die je jaarlijks op kunt nemen als je daar behoefte aan hebt. PLB-uren kun je bijvoorbeeld besteden aan:

• tijdelijk minder werken voor een betere balans tussen werk en privé;
• extra betaald verlof na bevallingsverlof;
• extra studietijd;
• regelmatig langer of vaker vakantie.

Tussen vakantie- en PLB-uren zitten een aantal verschillen. Vakantie-uren hebben een vervaltermijn. Deze uren moet je uiterlijk juli van het daaropvolgende jaar opgemaakt hebben. PLB-uren niet, die mag je sparen. Ook is er een verschil in opbouw tijdens ziekte en gelden er (deels) andere procedures met betrekking tot aanvragen. Daarnaast is de waarde bij het uitbetalen van vakantie-uren hoger, omdat daarover wel vakantiegeld en eindejaarsuitkering wordt betaald en over PLB-uren niet.

Hoeveel vakantie-uren heb ik per jaar?
Als je fulltime werkt, heb je ieder jaar 144 uur vakantie. Dit zijn de wettelijke vakantie-uren. Het aantal uren is naar rato dienstverband. Oftewel heb je een 24-urig dienstverband, dan krijg je 144 uur gedeeld door 36, vermenigvuldigd met 24 = 96 uur.

Hoeveel PLB-uren heb ik per jaar?
Als je fulltime werkt, heb je ieder jaar recht op 57 PLB-uren. Ook hier is het aantal uren naar rato dienstverband. Stap je vanuit een ander ziekenhuis dat onder de cao ziekenhuizen valt over naar Rijnstate, dan kun je de PLB uren die je daar heb opgebouwd naar ons meenemen als het saldo 50 uur of meer is. Daarvoor hebben wij een PLB-verklaring van jouw huidige werkgever nodig waar het aantal uren op staat en de waarde die deze uren vertegenwoordigen.

feest- en gedenkdagen
Voor de feest- en gedenkdagen die op doordeweekse dagen vallen, kent de cao Ziekenhuizen een compensatieregeling. Hierbij wordt het aantal uren waarop jaarlijks gewerkt dient te worden verminderd met 7,2 uur voor elke feest- en gedenkdag (niet vallend op een zaterdag of zondag). Bij parttimers geldt dit naar rato.

Uitzondering

Medewerkers die op nulurenbasis komen werken krijgen bovenstaande verlofsoorten niet toegekend maar worden daarvoor gecompenseerd middels een toeslag van 9% bovenop het uurloon.

 

werkenbijrijnstate.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. Je blijft anoniem. Meer informatie lees je in onze privacyverklaring.