1. Inschaling bij indiensttreding

Inschaling bij indiensttreding

Alle functies worden gewaardeerd met behulp van het FWG-systeem. FWG staat voor Functie Waardering Gezondheidszorg en kent een indeling in de functiegroepen FWG 5 tot en met FWG 80. Bij elke functiegroep hoort een salarisschaal die uit meerdere tredes bestaat. Op basis van je relevante werkervaring en genoten opleiding(en) bespreek je met de HR-medewerker - met wie je jouw indiensttreding regelt - de inschaling in de functiegroep die behoort bij de functie waarvoor je wordt aangenomen.

In de digitale cao kun je klikken op de hoofdstukken en artikelen om zo direct de informatie te vinden die je zoekt over een bepaald onderwerp. Je kunt hier ook zoeken op trefwoord. Tevens zijn de meest actuele salarisschalen te raadplegen. De digitale cao en AMS worden uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Eénmaal per jaar wordt een salarisverhoging binnen de salarisschaal toegekend tot dat de maximale periodiek van de schaal bereikt is. Periodiekdatum is, bij een indiensttreding op een 1e van een kalendermaand de maand van indiensttreding. Bij indiensttreding in de loop van de kalendermaand geldt als periodiekdatum de eerste van de maand volgend op de maand van indiensttreding.

Voor medewerkers met een nulurencontract geldt een aanvullende bepaling. Om in aanmerking te komen voor een periodiek moet de oproepkracht 500 uur hebben gewerkt voorafgaand aan de periodiekdatum. Indien de oproepmedewerker op dat moment dit aantal uren nog niet behaald heeft, houdt de betreffende medewerker zelf het aantal gewerkte uren bij en signaleert richting HR Servicepunt het moment als de 500 uur behaald zijn. Een periodiek wordt dan alsnog toegekend en een nieuwe periodiekdatum bepaald. 

Indien je na het volgende jaar weer opnieuw 500 uur hebt gewerkt dan heb je weer recht op een volgende periodiek en dien je zelf weer het HR Servicepunt hierover te mailen.

werkenbijrijnstate.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. Je blijft anoniem. Meer informatie lees je in onze privacyverklaring.