1. Service assistent afdeling B5, Oncologische Heelkunde en Vaatchirurgie

Service assistent afdeling B5, Oncologische Heelkunde en Vaatchirurgie

 • mbo
 • 16 uur
 • Arnhem
 • FWG 25
  Max. € 2.600,- bruto p.m. bij fulltime dienstverband
Vorige vacature 2/7 Volgende vacature 4/7
Solliciteren kan tot en met 10 december 2021

Ben jij gast­vrij in­ge­steld en weet jij de pa­ti­ënt en de fa­mi­lie snel op het ge­mak te stel­len? Wij zijn op zoek naar Ser­vi­ce as­sis­ten­ten!

In jouw rol als Ser­vi­ce as­sis­tent ver­zorg je de voe­ding van de pa­ti­ën­ten op de ver­pleeg­af­de­lin­gen. En je ver­leent de pa­ti­ënt on­der­steu­ning bij het ma­ken van zijn me­nu­keu­ze. Ook dis­tri­bu­eer je maal­tij­den, tus­sen­maal­tij­den en dran­ken. Je helpt de pa­ti­ënt, na over­leg met de ver­ple­ging, met eten. Te­vens sig­na­leer je na­le­ving van het di­eet en even­tu­e­le bij­zon­de­re eet­ge­woon­ten van de pa­ti­ënt naar de ver­ple­ging. Je ver­zorgt bij op­na­me op ver­zoek van de ver­ple­ging kof­fie en thee ten be­hoe­ve van pa­ti­ën­ten en hun be­ge­lei­ders. En je bent ver­ant­woor­de­lijk voor de ad­mi­ni­stra­tie ten be­hoe­ve van de maal­tij­den, maal­tijd­com­po­nen­ten en dran­ken. Je voert schoon­maak­werk­zaam­he­den uit ten be­hoe­ve van een scho­ne leef­om­ge­ving van de pa­ti­ënt en de af­de­lings­keu­ken. Ook fun­geer je als aan­spreek­punt op de pa­ti­ën­ten­ka­mer en hebt een nau­we sa­men­wer­king met de Fa­ci­li­tair As­sis­tent.

Tot slot ver­leen je al­le voor­ko­men­de ser­vi­ce­ac­ti­vi­tei­ten ten be­hoe­ve van de pa­ti­ënt, zo­als een bood­schap doen bij Ver­maat of het in de vaas zet­ten van bloe­men.

Wer­ken op B5, On­co­lo­gi­sche Heel­kun­de en Vaat­chi­rur­gie

On­ze ver­pleeg­af­de­lin­gen zijn vol­op in ont­wik­ke­ling en ken­merkt zich in het bij­zon­der door een ge­va­ri­eerd pa­ti­ën­ten aan­bod. Op on­ze af­de­ling werkt een en­thou­si­ast en ge­mo­ti­veerd team, die ge­za­men­lijk werkt aan kwa­li­teits­ver­be­te­ring en ver­nieu­wing in de zorg. De pa­ti­ënt met zijn/haar spe­ci­fie­ke be­hoef­ten staat bij ons cen­traal in het ge­ven van op­ti­ma­le zorg en be­han­de­ling. Voor de af­de­ling On­co­lo­gie Heel­kun­de 1, On­co­lo­gie Heel­kun­de 2, On­co­lo­gie uro­lo­gie en af­de­ling Vaat­chi­rur­gie zijn wij op zoek naar nieu­we en­thou­si­as­te col­le­ga's.

Solliciteren

Heb je interesse in deze baan?

Rijnstate biedt jou:

 • Arbeidsvoorwaarden en salaris op basis van de cao ziekenhuizen.
 • FWG 25 (€ 1.806,-/max. € 2.600,- bruto p.m. o.b.v. fulltime dienstverband á 36 uur p.w.). Inschaling hangt af van genoten opleiding en ervaring.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor 16 uur voor de duur van 12 maanden.
 • Vakantie- en eindejaarsuitkering 8,33%.
 • Goede bereikbaarheid per auto en OV.
 • Gratis parkeren bij Openlucht Museum tussen 7.00 en 19.00 uur met pendelbusdienst tussen museum en locatie Arnhem-Noord v.v. (ca. 5 minuten enkele reis).
Gerelateerde vacatures

Droombaan (nog) niet gevonden?

werkenbijrijnstate.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. Je blijft anoniem. Meer informatie lees je in onze privacyverklaring.