Over Rijnstate

Rijnstate is een topklinisch ziekenhuis met meerdere locaties in de gemeenten Arnhem, Rheden en De Liemers. Jaarlijks ontvangen we ruim een half miljoen patiënten op onze poliklinieken en nemen wij ruim 75.000 patiënten op voor diagnostiek of een behandeling.

In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. In afstemming met wat de patiënt zelf wil staan wij klaar om te helpen bij het verbeteren, herstellen en behouden van zijn of haar gezondheid. Ook willen we onze patiënten innovatieve zorgfuncties bieden, zodat zij profiteren van de nieuwste inzichten in de gezondheidszorg. En omdat we samen betere zorg verlenen, bundelen we onze krachten en kennis met die van de patiënt en het netwerk van zorgpartners rondom de patiënt.

Bij Rijnstate werken 4.222 medewerkers, 287 specialisten en 300 vrijwilligers, vanuit vier verschillende locaties: Arnhem, Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid. Met dit aantal medewerkers zijn we de grootste werkgever in de regio. Onze medewerkers doen hun werk met veel plezier en enthousiasme. Dat vinden we als werkgever belangrijk. Daarom bieden we een uitdagende werksfeer met volop mogelijkheden tot ontwikkeling en met flexibele arbeidsvoorwaarden in de dynamische werkomgeving van ons moderne opleidingsziekenhuis.

Blik op de toekomst

Rijnstate: toonaangevend door innovatie en samenwerking

De wereld om ons heen verandert. Nederland vergrijst en steeds meer mensen hebben meerdere gezondheidsklachten tegelijkertijd. Onze samenleving kent steeds meer verschillende culturen en patiënten worden steeds kritischer. Ook volgen technologische innovaties in de medische wereld elkaar in snel tempo op. Door nieuwe digitale mogelijkheden verandert de manier waarop mensen, en dus ook zorgverleners en patiënten, met elkaar communiceren. De overheid wil de kosten van de zorg beheersen. Daarom wordt complexe zorg steeds meer geconcentreerd in gespecialiseerde ziekenhuizen en steeds meer niet complexe zorg wordt dicht bij huis verleend. Ook patiënten en hun naasten krijgen zelf een grotere rol in het zorgtraject. Verzekeraars kopen zorg bij ziekenhuizen in en letten hierbij steeds meer op de kosten van de zorg.

In deze veranderende wereld ontwikkelt Rijnstate zich tot een kennis- en expertisecentrum. Vanuit dit expertisecentrum zetten wij ons in om de gezondheid van de inwoners van de regio te verbeteren. De gezondheid van onze patiënten kunnen we door digitale ontwikkelingen steeds meer op afstand in de gaten houden. Alleen om gebruik te maken van dure, medische apparatuur of om een ingewikkelde medische behandeling te ondergaan, komen patiënten naar ons centrum toe. Het ziekenhuis krijgt de rol van coach die samen met een netwerk van zorgpartners (zoals huisartsen, wijkteams en mantelzorgers) mensen helpt om gezond te blijven en te worden.
   Contact met het HR Jobcenter van Rijnstate
   Rijnstate
   HR Jobcenter
   Wagnerlaan 55
   6815 AD Arnhem
   T: 088 005 7800
   E: hrjobcenter@rijnstate.nl