OR en commissies


Actief invloed uitoefenen
Wij zetten ons in voor een prettig werkklimaat. Om inzicht te krijgen in verbeterpunten is de mening van onze medewerkers belangrijk. Medewerkers kunnen actief invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie of op hun eigen werksituatie. Dit kan onder andere via de ondernemingsraad, diverse meldpunten en gespecialiseerde commissies.

Ondernemingsraad
Wij hebben een actieve ondernemingsraad (OR) die namens de medewerkers overleg voert met het bestuur over beleid en belangen. De OR is organisatiebreed samengesteld uit zowel medewerkers in de directe zorgberoepen als medewerkers werkzaam bij ondersteunende diensten. Daarnaast zijn er commissies die zich richten op één aandachtsgebied, waaronder financiën, communicatie, personeelsbeleid en Arbo. De commissies en de OR vertegenwoordigen samen alle medewerkers van de ziekenhuizen van Rijnstate, en vormen zo de stem van de medewerkers.

Verpleegkundige/Verzorgende Advies Raad
De Verpleegkundige/Verzorgende Advies Raad (VVAR) is een onafhankelijk adviesorgaan van en voor alle verpleegkundigen en verzorgenden van Rijnstate. De raad brengt op alle niveaus van bestuur en beleid, gevraagd en ongevraagd, advies uit. Het doel van de VVAR is bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorgverlening binnen de organisatie. Daarmee krijgt verdere professionalisering van het vak gestalte.

BIG-commissie
De BIG-commissie van Rijnstate houdt zich bezig met advisering, toetsing en beleidsvoorbereiding rondom de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het organisatiebeleid rondom de aspecten van de Wet BIG is vastgelegd in de uitvoeringsregeling BIG.

Veilig Incidenten Melden
Patiëntenzorg is zorg voor en door mensen. Het is uitermate belangrijk dat iedereen aan de hand van protocollen en voorschriften veilig en zorgvuldig werkt. Wij vragen al onze medewerkers oplettend en zorgvuldig te zijn bij alle handelingen en elkaar hierin te motiveren. Als zich toch een incident of bijna-incident voordoet, ben je verplicht hier melding van te maken bij het meldpunt Veilig Incidenten Melden (VIM).

Meldpunt Agressieve Gebeurtenissen
Het Meldpunt Agressieve Gebeurtenissen (MAG) registreert agressieve gebeurtenissen. Door deze informatie krijgen wij meer inzicht in de factoren die een rol spelen bij agressieve gebeurtenissen. Zo kunnen wij als werkgever maatregelen nemen of training en voorlichting geven.

Commissie Ongewenst Gedrag
Wij tolereren geen intimiderende omgangsvormen tussen collega’s. Wie geconfronteerd wordt met pesterijen, agressie of ongewenste intimiteiten kan terecht bij de vertrouwenspersoon van de organisatie en eventueel een klacht indienen bij de Commissie Ongewenst Gedrag (COG).

Personeelsvereniging De Spil
De Spil is de personeelsvereniging van Rijnstate. Zij organiseert onder andere activiteiten als sporttoernooien, culturele uitstapjes en feestjes. Ook reizen, waaronder skiën/langlaufen, worden door de personeelsvereniging georganiseerd. Daarnaast verhuurt zij op diverse plekken caravans.


   Contact met het HR Jobcenter van Rijnstate
   Rijnstate
   HR Jobcenter
   Wagnerlaan 55
   6815 AD Arnhem
   T: 088 005 7800
   E: hrjobcenter@rijnstate.nl